תכניות ושרטוטים

knisa-Layout1
deshen-park03-1
Amicotube05a-2
א-9 מבטים
א-9 חזיתות
א-8 חתכים
א-4 קומת קרקע-מבנה 6-7
א-5 קומה א  וקומה תחתונה
א-7 חתכים
1/2